Update_Public Photo_In-house Special Offers
Main Menu
Home
Service
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Member Log in
Login
Password
หากลืม Password (คลิ๊ก)
สมัครสมาชิกใหม่
   การเดินทาง การเดินทาง
ศูนย์นเรนทร
ตำรวจทางหลวง
บขส.
พยากรณ์อากาศ
จส.100
แผนที่
การบินไทย
   การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร
True Move
DTAC
GSM Advance (AIS)
สมุดหน้าเหลือง
ไปรษณีย์ไทย
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
   สาระความรู้ สาระความรู้
กรมสรรพากร (ภาษี)
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.คกก.กฤษฎีกา (กฎหมาย)
การบัญชี
   หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ข่าวสด
ไทยโพสต์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
   สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์
ASTV
True Vision (UBC)
ITV
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
   ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธกส.
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกสิกรไทย
   บันเทิง บันเทิง
RS
Virgin Radio Thailand
กันตนา
Work Point
GMM Grammy

In-house Training (การอบรมภายในองค์กร)

Rational > หลักการและเหตุผล

         บริษัทฯมีการบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร ออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร (Organization Needs) เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ให้เลือกตามความต้องการและความจำเป็นขององค์กรมากกว่า 100 หลักสูตร ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยทีมวิทยากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งวิทยากรประจำและวิทยากรรับเชิญ กว่า 50 ท่าน ประกอบกับทีมงานด้านวิชาการและด้านการจัดการมืออาชีพกว่า 10 ชีวิต ที่พร้อมสำหรับการบริการอย่างเข้าใจท่านและองค์กร ต่อเนื่องตลอดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ

 

Service Specification > ขอบเขตการบริการ

         ตามขอบเขตการบริการมาตรฐานของ IKC จะมีการดำเนินการให้ ดังนี้

    1.   ออกแบบหลักสูตรร่วมกับลูกค้าและวิทยากร เพื่อให้ตรงความต้องการและความจำเป็นของผู้อบรม

    2.     ประสานงานกับวิทยากรและทีมงานตลอดการจัดอบรม

    3.   ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ สถานที่จัดอบรม อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งวิธีการจัดอบรม

    4.   ออกประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

    5.   จัดทำเอกสารประกอบการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

    6.   จัดทำใบลงทะเบียน และป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

    7.   ช่วยรับลงทะเบียน และประสานงานในวันอบรม รวมทั้งการเป็น MC ให้ด้วย

    8.   ให้เช่าใช้บริการ LCD Projector เพียง 1,000 บาทต่อวัน (ปกติวันละ 2,000 บาท)

    9.   ถ่ายภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ ในวันอบรม เพื่อจัดทำเป็นไฟล์ และ MV ลงใน CD-Rom หรือ VCD

    10. ให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2548

         การดำเนินการนอกเหนือจากนี้ อาจมีค่าบริการอบรมเพิ่มเติม ตามสมควร

 

Training Method > วิธีการอบรม

         บริษัทฯจะร่วมกันกับวิทยากรและลูกค้า เพื่อเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวิธีการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การบรรยาย, การสัมมนา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การฝึกปฏิบัติ, การแสดงบทบาทสมมติ, เกม, กิจกรรม, การระดมสมอง, การสาธิต, การประชุม, การอภิปราย ฯลฯ

         วิธีการฝึกอบรมแต่ละประเภทจะมีจุดมุ่งหมาย และข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป การเลือกวิธีการฝึกอบรมจึงต้องขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เนื้อหาหลักสูตร, เป้าหมายและกรอบวัตถุประสงค์ของการอบรม, สภาพพื้นที่ของสถานที่จัดอบรม, ความต้องการของลูกค้า, ข้อจำกัดของผู้เข้ารับการอบรม, งบประมาณ ฯลฯ

 

Service Step > ขั้นตอนการบริการ

          ตามปกติ ขั้นตอนการบริการทั่วไป จะเป็นดังต่อไปนี้

    1.   นำเสนอข้อเสนอการจัดอบรมเบื้องต้น

    2.   รับข้อมูล และความต้องการจากลูกค้า

    3.   ลูกค้าพิจารณา และขอปรับปรุงข้อเสนอ รวมทั้งกำหนดวันจัดอบรม

    4.   พิจารณา ตรวจสอบ แล้วส่งข้อเสนอการจัดอบรม พร้อมใบเสนอราคา

    5.   ลูกค้าลงนามใบเสนอราคากลับมา

    6.   การดำเนินการก่อนการจัดอบรม

    7.   การดำเนินการในวันจัดอบรม

    8.   การดำเนินการหลังวันจัดอบรม

 

Training Fee > ค่าบริการอบรม

การคิดค่าบริการจัดอบรม จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังต่อนี้

•         ขอบเขตการบริการ

•         วิทยากร

•         หลักสูตร

•         ระยะเวลาอบรม

•         วิธีการอบรม

•         สถานที่จัดอบรม

•         จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ตามปกติค่าบริการจัดอบรม อยู่ที่ประมาณ 25,000-35,000 บาทต่อวัน

ชำระเงินค่าบริการ ด้วยเช็คในวันจัดอบรมวันสุดท้ายของหลักสูตรนั้น

 

Portfolio Example > ตัวอย่างบริษัทที่เลือกใช้บริการของ IKC

  • บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
  • บริษัท คาล์ม ซี เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
  • บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด
  • บริษัท ฉอยชิว จํากัด
  • บริษัท โชคนำชัย (ตงหยาง) พริซิชชั่น โมลด จำกัด
  • บริษัท โชคนำชัย แมชชีนนิ่ง จำกัด
  • บริษัท โชคนำชัย ออโต้บอดี้ จำกัด
  • บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด
  • บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
  • บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  • บริษัท ซีเอ็นซี ดีเท็คส์ จำกัด  จำกัด
  • บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่น ออโต้เท็ค จำกัด
  • บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เดอเบล จำกัด
  • บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  • บริษัท ทัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี้ จำกัด
  • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
  • บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด
  • บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
  • บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท โนวา เซอร์เคิล อินดัสเตรียล จำกัด
  • บริษัท บิวตี้ คัท ไดมอนด์ จำกัด
  • บริษัท เบิร์กแมนน์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน )
  • บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท ฟูจิคูระ เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เฟ้ลปส์ ดอดจ์ ไทยแลนด์ จำกัด
  • บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
  • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ - มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
  • บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด
  • บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด
  • บริษัท โรยัลซิลค์ ฮอลิเดย์ จำกัด
  • บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
  • บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท สยาม รีคอนดิชั่น อินดัสตรี้ จำกัด
  • บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
  • บริษัท ออพเท็ค จำกัด
  • บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
  • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
  • บริษัท อาควาบาธ จำกัด
  • บริษัท อาซีฟา จำกัด
  • บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
  • บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
  • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
  • บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท อินเตอร์แมกเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท อีเกิลเบิร์กแมนน์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท อีซี่บาย จำกัด  (มหาชน)
  • บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
  • บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
  • บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เอ็นพีจี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท เอ็ม เอส ไอ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอสดีเอสเคอร์ จำกัด
  • บริษัท แองโกลอีสต์ชัวร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท ไอ-เซิร์ฟ จำกัด
  • บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์-ไซเคิล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เฮซิออน สเปเชียลตี้ เคมิคัลส์ สมุทรสาคร จำกัด
  • บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  • โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • หจก.ซี แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ภาพผลงาน In-house Training

          ตัวอย่างภาพผลงาน . . . (คลิ๊ก)

Infinite Knowledge Center Co., Ltd. 88/51 Tesabarnsongkroh Rd., Ladyao, Chattujuk, Bangkok 10900 Tel.0-2954-3822 Fax.0-2589-2094 
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com