Update_Public Photo_In-house Special Offers
Main Menu
Home
Service
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Member Log in
Login
Password
หากลืม Password (คลิ๊ก)
สมัครสมาชิกใหม่
   การเดินทาง การเดินทาง
ศูนย์นเรนทร
ตำรวจทางหลวง
บขส.
พยากรณ์อากาศ
จส.100
แผนที่
การบินไทย
   การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร
True Move
DTAC
GSM Advance (AIS)
สมุดหน้าเหลือง
ไปรษณีย์ไทย
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
   สาระความรู้ สาระความรู้
กรมสรรพากร (ภาษี)
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.คกก.กฤษฎีกา (กฎหมาย)
การบัญชี
   หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ข่าวสด
ไทยโพสต์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
   สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์
ASTV
True Vision (UBC)
ITV
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
   ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธกส.
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกสิกรไทย
   บันเทิง บันเทิง
RS
Virgin Radio Thailand
กันตนา
Work Point
GMM Grammy

Public Training (การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป)

เหตุผลที่ควรเลือกบริการของ IKC

          IKC ให้บริการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการรับจัดการ ฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เข้ารับการฝึก อบรม เพื่อจะได้นำความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมมีทั้งแบบ Public training และ In-house Training

          ทั้งนี้ IKC มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาการต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีขีดความสามารถในการดำเนินงานของตนมากกว่าผลกำไรสูงสุดของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการจัดโครงการ กิจกรรมที่มีฐานจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของลูกค้าเป็นสำคัญ  ซึ่งจะเน้นกระบวนการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ( customer oriented ) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ ความสามารถเดิม ความพร้อม ความสนใจ ปัญหาความต้องการที่แท้จริง และกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้น ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่จัดขึ้นจะเป็นไปตามหลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐาน และเนื้อหาที่จัดจะเน้นเรื่องความทันสมัยและความสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง ความพร้อมในการเรียนรู้ของลูกค้า

          IKC ได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมอยู่เสมอ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งรูปแบบการบริการใหม่ อาทิ การเพิ่มหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ที่เป็นความต้องการของธุรกิจหลากหลายประเภท การให้คำปรึกษาหารือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตลอดเวลา

 

จุดเด่นของหลักสูตร

          หลักสูตรต่าง ๆ ของ IKC จะมีทั้งการบรรยาย การทำ Workshop การทำแบบฝึกหัด รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง การจัดหลักสูตรอบรมจะครอบคลุมตั้งแต่ การประเมินความต้องการในการอบรม การประเมินพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม การออกแบบหลักสูตรแบบต่อเนื่องตามระดับความรู้ การจัดกระบวนการตามหลักสูตร การประเมินผล และ การติดตามผลการฝึกอบรม

 

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้ารับการอบรมกับ IKC

 • เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • จุดประกายความคิด ความเข้าใจเบื้องต้นในองค์ความรู้ทั้งหมดที่จำเป็น นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ด้วยคุณภาพที่เกินราคา
 • ง่ายต่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ด้วยโครงการที่รวบรวมหลักสูตรไว้อย่างครบถ้วน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถเลือกส่งบุคลากรอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมหรือจำเป็นต่อองค์กร
 • เป็นหลักสูตรฝึกอบรมครบวงจร มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความต้องการ ด้วยราคาประหยัด
 • เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรชั้นนำ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
 • เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเท่าเทียมกัน
 • เปิดโลกทัศน์ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และวิสัยทัศน์ กับผู้เข้าอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ  และนำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้เข้ารับการอบรมกับ IKC

          นับถึงปัจจุบัน มีผู้เคยเข้ารับการอบรมกับ IKC แล้วกว่า 10,000 คน จาก 500 กว่าองค์กร

 

หลักสูตรในปัจจุบัน

          หลักสูตรที่จัดในขณะนี้ . . . (คลิ๊ก)

Infinite Knowledge Center Co., Ltd. 88/51 Tesabarnsongkroh Rd., Ladyao, Chattujuk, Bangkok 10900 Tel.0-2954-3822 Fax.0-2589-2094 
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com