Update_Public Photo_In-house Special Offers
Main Menu
Home
Service
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Member Log in
Login
Password
หากลืม Password (คลิ๊ก)
สมัครสมาชิกใหม่
   การเดินทาง การเดินทาง
ศูนย์นเรนทร
ตำรวจทางหลวง
บขส.
พยากรณ์อากาศ
จส.100
แผนที่
การบินไทย
   การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร
True Move
DTAC
GSM Advance (AIS)
สมุดหน้าเหลือง
ไปรษณีย์ไทย
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
   สาระความรู้ สาระความรู้
กรมสรรพากร (ภาษี)
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.คกก.กฤษฎีกา (กฎหมาย)
การบัญชี
   หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ข่าวสด
ไทยโพสต์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
   สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์
ASTV
True Vision (UBC)
ITV
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
   ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธกส.
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกสิกรไทย
   บันเทิง บันเทิง
RS
Virgin Radio Thailand
กันตนา
Work Point
GMM Grammy
Forum 1 : สนทนาภาษานักฝึกอบรม
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Reader : 15430)
หลายท่านที่อยู่ในแวดวงงานบุคคล ,ฝึกอบรมและ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คงเคยเจอคำบางคำที่ใช้ทับศัพท์แต่ไม่มีคำแปลเป็นไทย ทำให้เกิดปัญหาเวลาจัดทำเอกสารเผยแพร่ในองค์กร กระทู้นี้จะรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งคำแปลและคำอธิบายซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารวิจัยเพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มาให้ค่ะ สำหรับท่านใดที่มีคำศัพท์อื่น ๆ อยู่ ก็เข้ามาช่วยกันขยายความด้วยนะคะ

Competitiveness = ความเป็นเอกในการแข่งขัน หมายถึง ผู้ที่ทำงานจะต้องมีขีดความสามารถ ทำงานสูง สามารถปฏิบัติ คิด และแก้ไขปัญหางานได้

Dual System = ระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพที่สถานศึกษา กระทำร่วมกับสถานประกอบการโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไข

FA = Factory Automation
หมายถึง เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

ILO = International Labor Organization
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ISO 9000 = ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานขององค์การมาตรฐานโลก
Posted by : รุ่งทิพย์ เมนะเศวตวัน/เวลา : 21/7/2549 12:23:50
เพิ่มให้อีก 9 คำค่ะ

- JIT = Just-in-Time
หมายถึง การนำส่งชิ้นประกอบเข้าสู่เครื่องประกอบผลิตที่มาพอดีทันเวลาไม่ต้องคอย

- Knowledge-based = วิทยอาชีพ ลักษณะอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ประกอบการทำงาน

- OA = Office Automation
หมายถึง สำนักงานที่ทำงานได้เป็นอัตโนมัติ

- OJT = On-The-Job Training
หมายถึง การฝึกอบรมอาชีพชนิดให้ลงมือทำงานจริง

- Productivity = ความสามารถสร้างผลผลิต หมายถึง ผู้ที่ทำงานจะต้องสามารถสร้างผลงานที่มี คุณภาพด้วยผลผลิตสูง ของเสียน้อยหรือไม่มี

- Skill-based = ทักษะอาชีพ ลักษณะอาชีพที่ใช้ทักษะประกอบการทำงาน

- TDRI = Thailand Development Research Institute

- TQC = Total Quality Control หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพของทั้งกระบวนผลิตในโรงงาน

- TVET = Technical and Vocational Education and Training เทคนิคและอาชีวศึกษากับการฝึกอบรมอาชีพ
Posted by :รุ่งทิพย์
วัน/เวลา :21/7/2549 12:31:51
Action Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ
Action Plan การจัดทำแผนปฏิบัติการ
Action Research การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Activities กำหนดกิจกรรม
Aptitude Test การทดสอบความถนัด
Assess Effectiveness of Training การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
Assessment Center ศูนย์ประเมินความรู้
Attitude Surveys การสำรวจทัศนคติ
Posted by :Ying
วัน/เวลา :8/10/3093 14:44:05
Apprentice : เด็กฝึกงาน
Attendance : การทำงานสม่ำเสมอ
Accuracy : การทำงานโดยไม่ผิดพลาด
Adaptability : ความสามารถในการปรับตัว
Attitude : ความรู้สึกและท่าทีต่องาน
Appearance : ภาพลักษณ์
Approaches to Appraisal : วิธีการประเมิน
Appraisal Methods : เทคนิควิธีการประเมิน
Appraisee : ผู้ที่ถูกประเมิน
Appraiser : ผู้ที่ทำการประเมิน
Posted by :Ying
วัน/เวลา :8/10/3093 14:46:03

 

Log in before, please.

 


Infinite Knowledge Center Co., Ltd. 88/51 Tesabarnsongkroh Rd., Ladyao, Chattujuk, Bangkok 10900 Tel.0-2954-3822 Fax.0-2589-2094 
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com